JAK SKORZYSTAĆ?


Przed wizytą naszego handlowca, bądź przed wizytą u nas w biurze w celu podpisania umowy prosimy o przygotowanie aktualnych dokumentów firmy:

  • wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,

  • zaświadczenie NIP,

  • zaświadczenie REGON,

  • wykaz upoważnionych kierowców i numery rejestracyjne, marki pojazdów.

Dla Klientów ubiegających się o udzielenie kredytu kupieckiego konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zdolności finansowej. W tym celu skontaktuje się z Państwem Wywiadownia Gospodarcza przygotowująca raport finansowy.

Zabezpieczenie należności można także złożyć w formie:

  • gwarancji bankowej,

  • gwarancji ubezpieczeniowej,

  • kaucji,

  • zastawu środka trwałego. 
    Dział Sprzedaży:
Jaroslaw Białokoz
tel.: +48 75 77 21 977
paliwa@citronex.pl